ALGEMENE VRAGEN

  • Wat is een regie werk?

    Bij werken op regie worden de uren en materialen aan het eind van een tevoren besproken tijdspanne opgeteld en besproken, waarna gefactureerd word. De uurtarieven en materiaalprijzen worden ook van te voren besproken.

  • Wat is een aangenomen werk?

    Bij aangenomen werken word een totaalprijs van te voren afgesproken.

  • Wat kost een nieuwe erker?

    Dat is heel verschillend, afhankelijk van de afmeting, uitvoering, en afwerkingen. Het is beter eerst in een persoonlijk gesprek te bekijken welke wensen en eisen u heeft, waarna een vrijblijvende begroting met offerte hierover een reëel beeld geeft.

VERBOUWINGSREGELING 2014-2015