Prefab Douglas fietsenberging

In Deventer hebben we vandaag een door ons geprefabriceerde fietsenberging geplaatst. Douglas fijn bezaaide plankdelen met een zinken afdekkap. Epdm dakbedekking als waterdichte laag, ook prefab aangebracht.

Geplaatst door Patrick Rietman Bouw op vrijdag 27 november 2015

0

Waardering voor inzet

Pasgeleden bij onze wekelijkse BNI meeting in het Schuttershoes in Haaksbergen heb ik een hele mooie geschreven waardering mogen ontvangen. Mevrouw Hetty Krijnen overhandigde dit netjes ingelijste getuigschrift aan mij tijdens de bijeenkomst en las hem voor. Ik ben er hartstikke blij mee en supertrots op! Hartstikke bedankt Hetty!

IMG_2236_1

0

Definitief laag BTW tarief arbeid tot 1 juli 2015

Bouwend Nederland, 05 januari 2015

Laag-btw definitief tot 1 juli 2015

Eerder in 2014 hebben het kabinet en de oppositiepartijen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit is eind december door de Eerste Kamer formeel bekrachtigd. Laag-btw op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen geldt daarmee definitief tot 1 juli 2015.

De btw-verlaging van 21% naar 6% geldt alleen voor de arbeid en alleen voor projecten waarbij de werkzaamheden worden afgerond in de periode vanaf 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Wij adviseren bouwondernemers dan ook hierover in de offerte duidelijkheid te verschaffen richting de opdrachtgever, zodat daarover geen onplezierige discussies kunnen ontstaan.

Leden van Bouwend Nederland treffen op deze website een handig rekenmodel aan, dat een uitsplitsing maakt tussen hoog en laag btw volgens de forfaitaire opzet van het ministerie van Financiën.

Neem voor meer informatie of een deskundig advies contact op met Bouwend Nederland Advies via (079) 325 2250 of mail naar advies@bouwendnederland.nl.

0

Bouw CAO stagneert.

Onderstaand bericht over de Bouw CAO, vanuit Bouwend Nederland:

Bouw cao onderhandelingen geen centimeter opgeschoten.

Vandaag 16 december 2014 hebben cao partijen bouw wederom bij elkaar gezeten om de verschillende thema’s op inhoud te bespreken.
De remmende houding van de vakbonden frustreert de werkgevers. Het is zeer teleurstellend dat er geen vooruitgang is.
Op deze manier gaat de bouw-cao kapot. Er is onvoldoende ruimte om te vernieuwen op thema’s zoals arbeidstijden en de
introductie van een individueel keuze budget. Vandaag was voor werkgevers een herhaling van 4 december.
(zie persbericht 4 december 2014).

Wij starten 2015 in een cao-loos tijdperk.

Voor meer informatie: zie www.bouwcao.nl.

0

Bouw CAO vooralsnog gehandhaafd

Onderstaand bericht over de Bouw CAO, vanuit Bouwend Nederland:

CAO-partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject.

Vandaag   10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens. De Bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Er is geen loonsverhoging afgesproken. Sociale partners willen actief met elkaar oneerlijke concurrentie bestrijden, maar tegelijkertijd ook de vereiste modernisering van de bouw-cao voortvarend aanvangen.

Impasse

Na 18 december 2013 zaten de onderhandelingen over de bouw-cao in een impasse. De onderhandelingen waren gestopt. Vakbonden wilden eerst een   loonkosten verhogende tussen-cao om pas daarna verder te gaan met het nieuwbouwtraject. Voor werkgevers was verhoging van loonkosten niet bespreekbaar. De vakbonden wilden sindsdien ook niet meer verder onderhandelen.

Op diverse momenten hebben werkgevers de vakbonden opgeroepen weer in gesprek te gaan. Op www.bouwcao.nl is dit met de video Onderhandelen is de beste vakbondsactie nadrukkelijk onderstreept.

Urgentie geboden.

Duidelijk werd dat de onderhandelingen over een tussen-cao een lang en   slepend proces zouden worden. Alle tijd en energie die daarmee gemoeid gaat,   kan beter besteed worden aan nieuwbouw van de bouw-cao. In een laatste poging   om de impasse te doorbreken hebben cao-partijen op 17 februari jl.   onderhandelingen gevoerd. Het constructieve karakter van dit overleg heeft   geleid tot de vervolgafspraak op 10 maart 2014.

Afspraken.

De bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2014. Er is   geen loonsverhoging afgesproken. Om oneerlijk concurrentie te voorkomen is   daarnaast afgesproken dat:
•Partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om naleving van de cao te bevorderen.
•De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau Naleving breder bekend worden gemaakt. Daar waar nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.
•Partijen bij de overheid en politiek pleiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling.
•Partijen aan de politiek voorstellen doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Voortgang  nieuwbouwtraject.

Cao-partijen zullen nu vervolgstappen zetten in het nieuwbouwtraject. Belangrijke stap hierbij is het ontwikkelen van een gezamenlijk visiedocument. Op www.bouwcao.nl blijven wij u hierover informeren.

0

Doorbraak voorgevel bedrijfshal

In opdracht gekregen, maken van een doorbraak in een voorgevel van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een nieuw te plaatsen sectionaal-deur. Uitdaging in deze opdracht is het opvangen van het doorbroken windverband doormiddel van een zware portaal-constructie. Dit alles word bemoeilijkt omdat het in bestaand werk moet worden uitgevoerd.

Oplevering in Maart 2013

0

Open dag verbouwd Uitvaartcentrum Startman

De verbouwing van het uitvaartcentrum is gereed, en ter ere van het 10 jarig bestaan, houd Uitvaartcentrum Startman een open dag.

De deuren staan voor iedereen die het leuk vindt om eens te kijken open, op zaterdag 19 en zondag 20 oktober van 11:00 tot 16:00 uur.

0